Mulig åpning for økt MRSA-erstatning

24.11.2015

Budsjettforliket mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre åpner for at svinebønder kan få dekket mer av produksjonstapet etter å ha blitt rammet av MRSA. Det er gledelig er at KrF og Venstre har fått inn i forliket en gjennomgang av forskriften med sikte på å bedre kompensasjonen av produksjonstapet hos bønder som blir rammet av MRSA. Likevel, Norsvin mener at det er synd at det ikke allerede nå er vedtatt en endring i forskriften slik at staten dekker tapet i forbindelse med sanering etter utbrudd av MRSA. Gjennomgangen av forskriften skal være ferdig før forhandlinger om statsbudsjettet neste år.

Les mer

Norsvin Fagseminar

17.11.2015

Norsvin arrangerer fagseminar for svineprodusenter og rådgivere 2. og 3. desember. Seminaret arrangeres på Scandic Ringsaker (tidligere Rica Olrud). Vi legger opp til to dager med godt faglig innhold og sosialt samvær. Invitasjon, program og påmeldingsskjema finner du nederst i denne saken.

Les mer

Norsvinskolen Slaktegriskurs i uke 5. 2016

24.11.2015

Norsvinskolen arrangerer slaktegriskurs den 2-4 februar 2016 på Hamar.

Temaer er: Ventilasjon og innredningssystemer. Økonomi og Ingris. Fôring av slaktegris. avl for slaktegrisegenskaper. Sjukdom og helse. Foredrag "slik gjør jeg det", av slaktegrisprodusent med gode resultater.

Norsvinskolen er arena for både faglig og sosial møteplass.

Endelig program kommer etter hvert. Er du interessert ta kontakt med Inger Strickert på 95271625, eller på e-post: inger.strickert@norsvin.no

Les mer

Økt markedsoverskudd for svinekjøtt neste år

19.11.2015

Totalmarked kjøtt og egg har nettopp utarbeidet markedsprognoser for neste år. Prognosen viser et markedsoverskudd på 1750 tonn svinekjøtt, noe som er 900 tonn høyere enn prognosen som ble satt opp for 2 måneder siden.

Hovedårsaken til økningen er økt effektivitet i svinenæringa. Det er nå gått ut fra 2 % effektivitetsøkning, mot 1 % i forrige prognose.  Ellers er det gått ut fra endret slaktevekt og 2 % nedgang i semintall.  Samlet gir dette 1600 tonn i økt produksjon. Det er da korrigert for slakting av drektige purker p.g.a. MRSA.

Les mer

Nedgang i sædsalget

17.11.2015

Norsvins salg av sæd går fortsatt nedover. Siste 3-måneders gjennomsnitt, der siste måned er oktober, ligger 3,5 % under fjoråret. Ser vi på de siste fem månedene, som tilsvarer syklusen til ei purke, har vi en reduksjon på 2,6 %. Sædsalget som gir slaktegris i 2016 viser en reduksjon på 3,2 %, noe som er større nedgang enn hva eksisterende prognosene forventer. Vi får ny markedsprognose denne uka.

Les mer

Flere nyheter...HVA SKJER

19. jan Fordypningskurs for satellitter

Det arrangeres fordypningskurs for satellitter på Hamar i januar (utsatt fra september 2015). Mer informasjon her: Fordypningskurs 


Se alle aktiviteter

FOKUS

Norsvinskolen