Svinenæringa settes i spill

23.05.2017

Et samlet Storting er opptatt av forutsigbare rammevilkår for norsk jordbruk i et langsiktig perspektiv. Norsvin kan ikke se at Statens tilbud i jordbruksoppgjøret ivaretar dette. Tilbudet gir svekkede rammebetingelser for svinenæringa og store tap for enkeltprodusenter. 

Les mer

Duroc blir felles farrase

22.05.2017

Nortura, Norsvin, Fatland AS, Midt-Norge Slakteri AS og Furuseth AS er blitt enige om en felles satsing på duroc som farrase i Norge.

Les mer

Norsvinskolen: Modulkurs i smågrisproduksjon

21.05.2017

I oktober arrangeres det nytt kurs i Smågrisproduksjon i regi av Norsvinskolen. Kurset går over tre dager (17. - 19. oktober) og kurssted er Norsvins lokaler i Hamar. 

Les mer

Hvor gode er genene?

18.05.2017

Grisens genom ble ferdig kartlagt i 2009 og vi har etter hvert fått store mengder DNA-informasjon tilgjengelig fra Norsvins egne griser. Dette benyttes nå i stor skala både i avlsarbeidet og i forskningsprosjekter, for å produsere den beste svinegenetikken for framtida.

Les mer

Ingris 2016 – Framgangen fortsetter

11.05.2017

Årsstatistikken for Ingris i 2016 er klar og viser at resultatene er rekordgode. Den gode utviklingen i produksjonsresultatene har fortsatt og effektiviteten i norsk svineproduksjon har aldri vært bedre.

Les mer

Flere nyheter...HVA SKJER

30. mai Norsvinskolen: Kurs i Eierinseminasjon

Norsvinskolen arrangerer kurs i eierinseminering på Hamar 30. mai. Alle som inseminerer gris i egen besetning eller i besetning der man er ansatt som røkter må ha gjennomført inseminasjonskurs og ha tillatelse fra Mattilsynet.  

Les mer: Kurs i Eierinseminasjon 30. mai 

16. nov Avlsbesetningsmøtet

Avlsbesetningsmøtet i år arrangeres på Scandic Hell, Stjørdal, torsdag og fredag 16. og 17. november. Hotellet ligger i gangavstand fra flyplassen på Værnes. Vi starter med kaffe og innregistrering kl. 10.00, møtestart kl. 10.30. Vi avslutter fredag med lunsj kl. 13.00  Sett av datoen og bestill flybilletter i god tidJ

29. nov Fagseminar

Se alle aktiviteter

FOKUS

Norsvinskolen