– En katastrofe for hver enkelt svineprodusent

28.08.2015

Det sier Olav Eik-Nes, adm. dir. i Norsvin, til Bondebladet etter påvisningen av MRSA i en formeringsbesetning i Rogaland. Dette er første gangen at sykdommen dukker opp så høyt i avls- og helsepyramiden. 

Les mer

MRSA i formeringsbesetning i Rogaland

27.08.2015

Mattilsynet har fått bekreftet at det er påvist MRSA i en besetning i Hå kommune i Rogaland. -Det er første gang vi finner MRSA i en formeringsbesetning her i Norge, sier avdelingsleder i Mattilsynet, Odd Ivar Berget. – Situasjonen er krevende.

Les mer

Fra markedet i USA

26.08.2015

2014 var et avgjørende år for Topigs Norsvin i USA. Betydelige investeringer i langsiktige ressurser beviser vår interesse for det amerikanske markedet.

Les mer

Øk slaktevektene om mulig!

19.08.2015

Etterspørselen etter svinekjøtt er fortsatt god, salget øker i forhold til fjoråret, og det er en liten underdekning i markedet. Dersom det er praktisk mulig å fôre slaktegrisene litt lengre, vil høyere slaktevekter være god økonomi både for svineprodusent og marked.

Les mer

Bekreftet funn av LA-MRSA i Oppland

17.08.2015

Mattilsynet opplyste før helgen at besetningen i Gran kommune i Oppland med sterk mistanke om LA-MRSA er bekreftet positiv av Veterinærinstituttet. Arbeidet med å kartlegge og ta prøver av kontaktbesetningene er godt i gang. 

Les mer

Flere nyheter...HVA SKJER

29. sep Fordypningskurs for satellitter

Det arrangeres fordypningskurs for satellitter på Hamar i september. Mer informasjon kommer på http://norsvin.no/Fag/Norsvinskolen

13. okt Modulkurs i driftsledelse

Arrangeres på Hamar. For mer informasjon, følg med på http://norsvin.no/Fag/Norsvinskolen


Se alle aktiviteter

FOKUS

Norsvinskolen