NYHETER

Stor nedgang i antall svineprodusenter

14.10.2014

I løpet av årets syv første måneder sluttet 4,2 % av bøndene som hadde purker, mens purketallet ble redusert med 2,6 %.  Pr 31. juli var det 1 028 bønder, som i alt hadde 50 398 avlspurker, som søkte om dyretallsstøtte. Dette gir en gjennomsnittsbesetning på 49 avlspurker. 

Les mer

Svinekjøttprisen øker

13.10.2014

Fra mandag 13. oktober økte svinekjøttprisen med 40 øre per kg og det forventes tilsvarende økning også om 14. dager. Denne prisen vil så vare helt til 8. desember da prisen går ned med 40 øre. Tilsvarende prisreduksjon vil så skje uka etter.

Les mer

Full erstatning ved MRSA

06.10.2014

Landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) har nå lekket en positiv nyhet fra Statsbudsjettet. Bøndene som må slakte ned besetningene sine på grunn av antibiotikaresistente bakterier skal ikke lenger lide tap for dette.

Les mer

Nå kommer kompensasjonen

29.09.2014

Først nå kommer kompensasjonen for slakting av gris med redusert slaktevekt. Norsvin beklager på det sterkeste at enkelte slakterier har trenert innrapporteringen, som er nødvendig for å beregne kompensasjonen. For mange produsenter er det store beløp som her har uteblitt.

Les mer

Avl bedrer grisevelferden

24.09.2014

Fredag 26. september forsvarer Torunn Aasmundstad, avlsforsker i Norsvin, sin doktorgrad. Arbeidet har vist at ny teknologi gjør at grisen kan få enda bedre ben, klauver og kropp gjennom målrettet avl. Slik kan avlen også styrke holdbarheten til purka, slik at hun kan få flere kull uten at det går ut over velferden hennes. 

Les mer

Flere nyheter...