Forskrift om MRSA-kompensasjon fastsatt

29.06.2015

Forskrift om kompensasjon for produksjonstap ved nedslakting som følge av MRSA er nå fastsatt av Landbruks- og matdepartementet. Formålet med forskriften er å bidra til å sikre human helse langs hele produksjonskjeden. Det er ikke gjort store endringer i kompensasjonen til svineprodusentene i forhold til forslaget som var sendt på høring.

Les mer

Gustav Grøholt ny organisasjonssjef i Norsvin

26.06.2015

Gustav Grøholt er ansatt som ny organisasjonssjef i Norsvin SA. Han er 48 år, bosatt i Løten og er i dag selvstendig næringsdrivende. Gustav har en svært variert bakgrunn, både utdanningsmessig og som bonde og tillitsvalgt. 

Les mer

Reduksjon i omsetningsavgifta og økte priser

26.06.2015

Fra mandag 29. juni innføres det ei ny vektklasse for slaktegris og samtidig økes avregningsprisen. Den nye vektgruppa, fra 95,1 til 100 kg slaktevekt, øker med kr 1,29 per kg. 

Les mer

Markedsordningen fungerer

26.06.2015

Et balansert svinekjøttmarked er livsviktig for svinenæringa. Norsvin har i sin strategiplan et mål om en markedsordning som fortsatt skal være landbruksstyrt, som skal regulere markedet og sikre maksimalt prisuttak.  Dette er helt i tråd med hva flertallet i det Regjeringsutnevnte markedsbalanseringsutvalget nå peker på.

Les mer

Bestill legetime før du drar på ferie!

25.06.2015

Vi erfarer at det ofte er ventetid for å få legetime. Svineprodusenter som allerede nå vet at de i ferien skal til utlandet og oppsøke svinemiljøer, bør passe på å bestille time for MRSA-test umiddelbart etter planlagt hjemkomst. 

Les mer

Flere nyheter...HVA SKJER

29. sep Fordypningskurs for satellitter

Det arrangeres fordypningskurs for satellitter på Hamar i september. Mer informasjon kommer på http://norsvin.no/Fag/Norsvinskolen

13. okt Modulkurs i driftsledelse

Arrangeres på Hamar. For mer informasjon, følg med på http://norsvin.no/Fag/Norsvinskolen


Se alle aktiviteter

FOKUS

Norsvinskolen