NYHETER

Gledelig utvikling i spedgrisdødelighet og kullstørrelse

14.07.2014

I perioden fra 2011 til 2014 har det vært en betydelig nedgang i spedgrisdødelighet i landsvin foredlingsbesetningene. Gjennomsnittlig dødelighet er nå på 1,66 grisunger per kull, mot 1,89 i 2011. På samme tid har det vært en økning i antall levendefødte. Antall levende v/3 uker har dermed økt med hele 0,43 i samme periode (se tabell).

Les mer

Lønnsomhetsprognose for avtaleåret 2014/2015

03.07.2014

Norsvin har laget prognose for lønnsomheten i svineproduksjonen for jordbruksavtaleåret 2014/2015. I linken nedenfor finner du prognose for kombinertproduksjon, smågrisproduksjon, slaktegrisproduksjon og satellitt i purkering. Med forutsetningene i prognosene beregner vi at dekningsbidraget for kommende avtaleår ligger ca 25 % høyere enn året vi nå legger bak oss. Dette er en helt nødvendig forbedring for ei næring som har opplevd presset økonomi nå i en lang periode, som følge av lave svinekjøttpriser samtidig med kostnadsvekst. Det er usikkert hvor stor prisøkning vi vil få det kommende året, det er å håpe at markedssituasjonen utvikler seg slik at det blir mulighet for høyere priser enn det som ligger i prognosen, dvs både en større engrosprisøkning og lavere omsetningsavgift.

Les mer

Kun én positiv LA-MRSA-besetning

01.07.2014

Resultatet av LA-MRSA-kartleggingen er nå offentlig.
Det har i løpet av våren blitt tatt prøver i alle besetninger med mer enn 10 purker. I alt 986 besetninger er undersøkt. Det er bare funnet én positiv besetning. Dette er en smågrisproduserende besetning.

Les mer

Prisene opp

27.06.2014

Utbetalingsprisen for slaktegris øker med 63 øre per kg fra 30. juni. Dette kommer som et resultat av at omsetningsavgiften er redusert med 50 øre og at engrosprisen økes med 20 øre. Vi ser her at 7 øre per kg «forsvinner» mellom engrospris og utbetalingspris til bonde. 

Les mer

Ytterligere forbedring av svinekjøttmarkedet

26.06.2014

Nortura Totalmarked har nettopp revidert markedsprognosene for 2014. Denne viser en ytterligere bedring for gris. Prognosert overskudd for året er nå på 700 tonn, noe som er 800 tonn lavere enn i maiprognosen. Hovedårsaken er at salget forventes å øke ytterligere 1300 tonn.

Les mer

Flere nyheter...