NYHETER

Svinenæringa støtter målet om å utrydde LA-MRSA

14.04.2014

Svinenæringa og myndigheter samarbeider tett for å bekjempe LA-MRSA. Våren 2013 ble det for første gang oppdaget antibiotikaresistente stafylokokkbakterier (LA-MRSA) i norske svinebesetninger.

Les mer

Svineprodusentene sliter med økte fôrkostnader

11.04.2014

Kostnadsvekst og ubalanse i svinekjøttmarkedet gjør at økonomien i svinenæringa har gått drastisk nedover de siste åra. Det blir derfor avgjørende viktig å unngå i økte kraftfôrkostnader i årets jordbruksoppgjør.

Les mer

Svinekjøttprisen opp

11.04.2014

Prisen på svinekjøtt øker som forventet med 50 øre per kg fra 21. april. Dette gjelder både for slaktegris og purke. Vi vet også at Nortura har foreslått ovenfor Omsetningsrådet å redusere omsetningsavgifta med 50 øre/kg fra 1. juli. Normalt sett vil dette medføre en snarlig økning i smågrisprisen med 30 kroner.

Les mer

Genomisk seleksjon: svineavl blir ikke som før

09.04.2014

28. januar 2014 tok Norsvin i bruk genomisk seleksjon i svineavlen. Det øker sikkerheten i avlsarbeidet, og avlsframgangen vil trolig øke med ca. 10 prosent årlig. Hele måten å tenke svineavl på fornyes. 

Les mer

Formeringsbesetningsoppgjør tilgjengelig på hjemmesidene

09.04.2014

En rangeringsliste baseres på vektingen i avlsbesetningsoppgjøret er nå tilgjengelig her på norsvin.no. Oppgjøret er en viktig dokumentasjon på arbeidet som gjøres i avlsbesetningene. 

Les mer

Flere nyheter...