NYHETER

Prisendringer

24.10.2014

Fra mandag 27. oktober øker smågrisprisen med 30 kroner, samtidig med at svinekjøttprisen øker med 40 øre per kg. Denne svinekjøttprisen vil så vare helt til 8. desember, da prisen går ned med 40 øre. Tilsvarende prisreduksjon vil så skje uka etter.
Nortura har nå innstilt ovenfor Omsetningsrådet at omsetningsavgifta skal ned med 80 øre per kg fra 5. januar 2015. Avgifta vil da bli på 70 øre per kg.

Les mer

Bestillingsfrister i jule- og nyttårshelga

21.10.2014

Plan for sæduttak, bestillingsfrister og distribusjon av sæd i jule- og nyttårshelga 2014 er nå klar. For en del besetninger er det aktuelt å planlegge tidspunkt for avvenning av purker i forhold til dette. Se her:

Les mer

Nedgang i semintallene

21.10.2014

Norsvins salg av sæd viser fortsatt nedgang. Siste 3-måneders gjennomsnitt, der siste måned er september, ligger 2,7 % lavere enn i fjor. Ser vi på de siste 5 månedene, som tilsvarer syklusen på ei purke, har vi en nedgang på 1,7 %.  Inseminasjonene som gir slaktegris i 2015 viser 3,3 % nedgang.

Les mer

Stor nedgang i antall svineprodusenter

14.10.2014

I løpet av årets syv første måneder sluttet 4,2 % av bøndene som hadde purker, mens purketallet ble redusert med 2,6 %.  Pr 31. juli var det 1 028 bønder, som i alt hadde 50 398 avlspurker, som søkte om dyretallsstøtte. Dette gir en gjennomsnittsbesetning på 49 avlspurker. 

Les mer

Svinekjøttprisen øker

13.10.2014

Fra mandag 13. oktober økte svinekjøttprisen med 40 øre per kg og det forventes tilsvarende økning også om 14. dager. Denne prisen vil så vare helt til 8. desember da prisen går ned med 40 øre. Tilsvarende prisreduksjon vil så skje uka etter.

Les mer

Flere nyheter...