NYHETER

Mangel på erstatning truer kampen mot MRSA

17.09.2014

«Frykter MRSA-kampen havarerer», skriver Bondebladet, og sikter til mangelfulle erstatninger og sen utbetaling, noe som kan true MRSA-bekjempelsen.
Besetninger som har gjennomført sanering ennå ikke har fått erstatningsutbetalinger, eller så har de kun fått utbetalt deler av beløpet de skal ha krav på etter gjeldende ordninger. I tillegg er det stor frustrasjon over at erstatningsbeløpene er for lave. Disse forholdene gjør at man frykter at svineprodusenter ikke kan og vil støtte opp om målsettingen om å bekjempe LA-MRSA i fremtiden.

Les mer

Nedgang i semintallene

16.09.2014

Norsvins salg av sæd viser fortsatt nedgang. Siste 3-måneders gjennomsnitt, der siste måned er august, ligger 3,1 % lavere enn i fjor. Ser vi på de siste fem månedene, som tilsvarer syklusen på ei purke, ser vi en nedgang på 4,2 %. Inseminasjonene som gir slaktegris i 2015 viser 4,2 % nedgang.

Les mer

Prisendringer

12.09.2014

Fra mandag 15. september går smågrisprisen ned med 10 kroner, - ned til 810 kroner i grunnpris. Prisen gikk også ned 20 kroner i forrige uke. Prisnedgangen er vanlig på denne tiden av året, da denne smågrisen gir slaktegris med lavere pris rett før jul. 
Svinekjøttprisen forventes å øke med 40 øre pr kg fra både 13. og 27. oktober. Denne prisen vil så vare helt til 8. desember da prisen går ned med 40 øre. Tilsvarende prisreduksjon vil så skje uka etter.

Les mer

Markedsbalanse om purketallet ikke øker

11.09.2014

Totalmarked kjøtt og egg har nettopp revidert markedsprognosene for 2014 og for første gang laget prognose for 2015. Prognosen viser at vi går mot en underdekning på 1300 tonn i år, mens vi neste år forventer markedsbalanse.

Les mer

Ber om redusert Omsetningsavgift

08.09.2014

Svineprodusentene trekkes fortsatt kr 1,50 per kg når de leverer sine slaktegriser. Det meste av denne omsetningsavgifta går til å dekke hva det koster for å få markedet i balanse. Nå er svinekjøttmarkedet i balanse og Norsvin ber derfor om at omsetningsavgifta reduseres så raskt som mulig.

Les mer

Flere nyheter...