Nordland topper Ingris-statistikken

27.05.2016

Produksjonsresultatene for norske svineprodusenter ble i 2015 løftet opp på et nytt og historisk nivå. Beste purkebesetning var Line og Atle Hopstad, best på smågris var Sissel og Trond Mehus og John Harald Johnsen var best på slaktegris. Alle tre kommer fra Nordland. Rompa purkering, med navet i Øyer ble beste purkering og Jan Tore Mortveit, Skjold ble beste satellitt i purkering. De tre Nordlandstoppene fikk overrakt sine priser under Vegasamlingen torsdag 25. mai.

Les mer

Gris i '16 - meld deg på!

20.05.2016

Nå er det mulig å melde seg på Gris i '16. Se hjemmesiden www.grisi16.no. Nytt av året et at du ikke trenger å melde deg på de ulike fagforedragene ved påmeldingene, men vær raskt ute. Det er redusert pris ved påmelding før 1. juli. 

Les mer

Fortsatt nedgang i sædsalg

19.05.2016

Norsvins salg av sæd går fortsatt nedover. Siste 3-måneders gjennomsnitt, der siste måned er april, ligger 2,6 % under fjoråret. Ser vi på de siste 5 månedene, som tilsvarer syklusen til ei purke, har vi en reduksjon på 3,6 %. Sædsalget som gir slaktegris i 2016 viser en reduksjon på 3,1 %.  

Les mer

Jordbruksavtalen- målpris opp med 9 øre, dyretallstøtte redusert med 10 millioner kroner

18.05.2016

Norsvin er fornøyd med at det ble inngått en jordbruksavtatale, men vi er ikke fornøyd med reduksjon i dyretallstøtten og de strukturelle konsekvenser det har i seg. Dette er et minusoppgjør for referansebrukene med gris med henholdsvis 13500 kr og 8200 kr.

For svinebonden utgjør målprisøkningen et potensiale på 11 millioner kr. Dyretallstøtten reduseres med 182 kr per purke for de første 35 purkene og 4 kr for de første 1400 slaktegrisene. Dette utgjør til sammen en reduksjon på 10 millioner kr. Kraftfôrprisen forventes å øke med 3 øre per kg som en følge av dette oppgjøret. Akkurat nå er det først og fremst markedsbalansen som skaper utfordringer og det blir svært viktig at vi klarer å tilpasse produksjonen gjennom svinedugnaden for å komme i balanse og få mulighet til  å ta  ut de 9 øre mer i målpris som ligger inne i avtalen.

Les mer

Budbil onsdag 18. mai

15.05.2016

Det går vanligvis ikke budbil fra Hamar på onsdager, og depotet på Skatval er stengt. Onsdag 18. mai går budbilene fra Hamar, og depotet på Skatval er åpent. Dvs; alle våre budbiler går onsdag 18. mai.

Les mer

Flere nyheter...HVA SKJER

1. nov Norsvinskolen: Slaktegriskurs, 1.-3. november

Kurset holdes på Mære landbruksskole.

16. nov Avlsbesetningsmøte

Dagen før Gris i '16 holdes avlsbesetningsmøte.

Dato: Onsdag 16. november 2016.

Sted: Scandic hotell, Hamar.

17. nov Gris i '16 - Grønn gla' gris

Gris i '16 ønsker å sette svineprodusenten og beslutningstagere i svinenæringa i fokus.

  • Vår målgruppe er først og fremst svineprodusenter, dernest deres rådgivere, leverandører og organisasjoner
  • Vi skal skape et samlingspunkt av faglig og sosial karakter
  • Vi skal ha presentasjoner fra et internasjonalt svineproduksjonsmiljø
  • Vi skal legge til rette for at leverandører og fagorganisasjoner kan presentere budskap og produkter

Hovedkomiteen for Gris i '16 er:

  • Tor Henrik Jule, leder, svineprodusent fra Sparbu i Nord-Trøndelag
  • Eli Berven, Nortura
  • Marianne Myki, FKA
  • Gustav Grøholt, Norsvin

Mer informasjon kommer senere, men du kan allerede følge og "like" Gris i '16 på facebook, eller "melde deg på" arrangementsiden på facebook.

Sted: Scandic hotell, Hamar.


Se alle aktiviteter

FOKUS

Norsvinskolen