Inseminasjonskurs på Mære

21.05.2015

Norsvinskolen arrangerer inseminasjonskurs på Mære Landbruksskole 4. juni. Kursdagen inneholder teoridelen av kurset, samt en praktisk del med trening på og disseksjon av organer. 

Les mer

Stabile semintall

21.05.2015

Norsvins salg av sæd er fortsatt stabilt, med en liten økning i den senere tiden. Siste tre-måneders gjennomsnitt, der siste måned er april, ligger 1,4 % over fjoråret. Ser vi på de siste fem månedene, som tilsvarer syklusen til ei purke, har vi en økning på 1,9 %.  

Les mer

Bekrefter funn av MRSA i to besetninger på Haugalandet

20.05.2015

De to slaktegrisbesetningene som Mattilsynet forrige uke varslet at hadde sterk mistanke om MRSA-smitte, er nå bekreftet positive. Det gjennomføres utslakting og påfølgende sanering. 

Les mer

Bedring - men feil strukturgrep!

18.05.2015

Jordbruksavtalen landet på 70 øre i økt målpris på svinekjøtt og uendret kraftfôrpris. Det ble imidlertid trukket inn 13,1 millioner kroner i strukturstøtte til svinenæringa.

Les mer

Norsvin søker Organisasjonssjef

15.05.2015

Da vår organisasjonssjef trapper ned fra høsten av søker vi etter ny organisasjonssjef i Norsvin SA. Organisasjonssjefens hovedoppgave er å sikre eierne konkurransekraft gjennom å arbeide for gode rammebetingelser i nært samarbeid med Norsvins adm.dir og styret. Se stillingsutlysning her: 

Les mer

Flere nyheter...HVA SKJER

29. sep Fordypningskurs for satellitter

Det arrangeres fordypningskurs for satellitter på Hamar i september. Mer informasjon kommer på http://norsvin.no/Fag/Norsvinskolen

13. okt Modulkurs i driftsledelse

Arrangeres på Hamar. For mer informasjon, følg med på http://norsvin.no/Fag/Norsvinskolen


Se alle aktiviteter

FOKUS

Norsvinskolen