Kravet er klart

24.04.2015

– Jordbrukets krav gir igjen økte kostnader til svinenæringa, sier styreleder i Norsvin, Geir Heggheim. – Økte kornpriser uten tilsvarende økning i prisnedskriving gjør at kraftfôrprisen øker svært mye. Konkurransen i sluttmarkedet gjør at prisen på svinekjøtt ikke kan øke nevneverdig. Tilbake sitter svinebonden med kostnadsveksten i fanget.

Les mer

Bestillingsfrister for helligdagene i mai

22.04.2015

Her finner du informasjon om våre bestillingsfrister for helligdagene:

Les mer

Norsvinskolens kursplan høsten 2015

22.04.2015

I høst gjennomfører Norsvinskolen kurs i smågrisproduksjon og driftsledelse, fordypningskurs for satelllitter, samt at det arrangeres Fagseminar på Hamar i begynnelsen av desember. Her finner du kursplanen.

Les mer

Vil ta MRSA-kampen, men etterlyser gode erstatningsordninger

20.04.2015

Som eneste land i verden har Norge mulighet for å holde svinepopulasjonen fri for antibiotikaresistente bakterier (LA-MRSA). Nå trues kampen, fordi svineprodusentene ikke får god nok kompensasjon etter utslakting av smittede besetninger.

Les mer

Inntektsvekst men langt opp

16.04.2015

En kombinasjon av bedret markedsbalanse, økt effektivitet og redusert rentekostnad gjør at inntektsutviklingen til svineprodusentene er positive allerede før Jordbruksforhandlingene starter. Det er likevel svært langt opp til vanlig lønnsinntekt.

Les mer

Flere nyheter...