Norsk gris på full fart ut i hele verden

11.02.2016

Norsk gris eksporteres nå til over femti land, og noen av dem er nå ankommet Chile. De norske grisene har tatt reisen over havet og begynner sitt nye liv som avlsråner i Chile. "Svins have arrived well to Chile". Meldingen tikket inn til Norsvin rett før jul. Da hadde 33 norske råner vært på sitt livs reise. I Chile skal de legge grunnlaget for kommende generasjoner robuste og effektive griser.

Les mer

Norske griser på 100 % norsk fôr

11.02.2016

En overordnet global utfordring er å produsere nok mat til en økende befolkning på en trygg og bærekraftig måte. Norske grisers bidrag bør være at de i løpet av få år produseres på tilnærmet 100 prosent norske fôrråvarer.

 

Les mer

Erstatningsforskriften på høring – LMD har lyttet til næringen

09.02.2016

Forskriften som gir bøndene erstatning, når det offentlige pålegger nedslakting og sanering, er sendt ut på høring. - Praktiseringen av dagens forskrift har skapt stor frustrasjon for svinebønder som har slaktet ned sine besetninger grunnet MRSA. Vi er svært glad for at det nå kommer endringer, sier styreleder i Norsvin, Geir Heggheim.  Vi har opplevd store utfordringer når det gjelder gjennomføring av tiltak for å bli kvitt smitten i driftsbygningene. Mattilsynets veterinærfaglige planer synes noen ganger å ha blitt overprøvd av Landbruksdirektoratet, - og bøndene sitter igjen med regninga.

Les mer

Ingris blir utilgjengelig tirsdag den 9 februar.

05.02.2016

På grunn av innføring av og konvertering til nye rasekoder i Ingris og avlsdatabasen blir Ingris nede i noen timer tirsdag 9. februar fra kl.11. Viktig at de av dere som er avhengig av styringslister og liknende fra Ingris forbereder dere og skriver ut dette på forhånd.

Les mer

Ledige plasser på inseminasjonskurs!

04.02.2016

Vi har ledige plasser på inseminasjonskurs på Hamar onsdag 10. februar. Alle som inseminerer i egen besetning eller i besetning der man er ansatt som røkter, må ha gjennomført godkjent kurs og ha tillatelse fra Mattilsynet. For nærmere informasjon og påmelding kontakt Inger Strickert på telefon 95271625.

Les mer

Flere nyheter...HVA SKJER

16. nov Avlsbesetningsmøte

Avlsbesetningsmøte onsdag 16. november 2016.


Se alle aktiviteter

FOKUS

Norsvinskolen