Ingris

 

Innlogging Ingris: Innlogging Helseweb:

Helseweb

Ingris 2016 – Framgangen fortsetter

11.05.2017

Årsstatistikken for Ingris i 2016 er klar og viser at resultatene er rekordgode. Den gode utviklingen i produksjonsresultatene har fortsatt og effektiviteten i norsk svineproduksjon har aldri vært bedre.

Les mer

Halvdan Nyjordet Pedersen og Iris Mehus best på slaktegris

11.05.2017

Halvdan Nyjordet Pedersen og Iris Mehus, fra Nesa i Nordland, er for første gang best blant slaktegrisbesetningene. Besetningen har vært blant de beste i flere år og i 2016 gikk de helt til topps.

Les mer

Elisabeth og Harald Gropen er best på smågris

11.05.2017

Beste besetning med smågris er Elisabeth og Harald Gropen fra Rudshøgda i Hedmark. Besetningen er formeringsbesetning med høyhelsestatusen SPF.

Les mer

Mari og Nils-Erik Frøhaug er beste purkebesetning

11.05.2017

Mari og Nils-Erik Frøhaug fra Røyse i Buskerud har i en årrekke vært bland de beste purkebesetningene og i 2016 var de alle best med 33,7 beregna avvente per årspurke. 

Les mer

Delt føsteplass blant purkeringene

11.05.2017

Aura Gris med navet i Skjåk i Oppland og Nes Purkering med navet i Skjoldstraumen i Rogaland har begge 29,2 beregna avvente griser per årspurke og deler dermed førsteplassen blant purkeringer. Tredje beste purkering er Rompa Purkering med navet i Øyer i Oppland. 

Les mer

Jan Tore Mortveit er beste satellitt i purkering

11.05.2017

For andre år på rad er Jan Tore Mortveit beste satellitt i purkering. Mortveit har 15,3 levende fødte per kull og avvenner 13,9 griser per kull. Tapet i dieperioden er lave 8,9 prosent og totaldødeligheten fram til avvenning er 14,6 prosent. 

Les mer