Norsvinskolen

Norsvinskolen tilbyr hvert år kurs innen smågrisproduksjon, slaktegrisproduksjon og driftsledelse. Vi tilbyr også inseminasjonskurs og ulike fordypningskurs innen utvalgte tema. 

Målsettingen med Norsvinskolen er å øke lønnsomheten i grisehuset gjennom faglig skolering. Norsvinskolen er også en viktig møteplass for å bygge nettverk innen svineproduksjon.

Norsvinskolen er også en viktig del for å få kompetansebevis. Kompetansebevis i svinenæringa ble innført i 2003. Det er ikke lovpålagt å ha kompetansebevis, men næringa anbefaler det. Deltagere som har fullført Norsvinskolen, et dagskurs som arrangert av Animalia og har hatt gjennomgang i egen besetning, vil få tildelt kompetansebevis. Kompetansebeviset skrives ut av Animalia. Hovedfokus for kompetansebevis er dyrevelferd.

Norsvinskolen: Modulkurs i smågrisproduksjon

21.05.2017

I oktober arrangeres det nytt kurs i Smågrisproduksjon i regi av Norsvinskolen. Kurset går over tre dager (17. - 19. oktober) og kurssted er Norsvins lokaler i Hamar. 

Les mer

Kurs i Eierinseminasjon 30. mai

28.04.2017

Norsvinskolen arrangerer kurs i eierinseminering på Hamar 30. mai. Alle som inseminerer gris i egen besetning eller i besetning der man er ansatt som røkter må ha gjennomført inseminasjonskurs og ha tillatelse fra Mattilsynet.  

 

 

 

Les mer

Regionale dagskurs: Jobb smart – tid spart

19.01.2017

Norsvinskolen arrangerer i februar og mars regionale dagskurs med tema «Jobb smart – tid spart». Kurset er en oppfølging og et supplement til vinterens studiekurs med samme tema.  

Les mer

Norsvinskolens kurskalender for 2017

22.12.2016

Vi har lagt opp til et variert fagprogram for 2017. I tillegg vil det bli arrangert dagskurs, med tema i fra årets studiekurs «Jobb smart – tid spart». Disse holdes regionalt, i tidsrommet fra januar til påske. 

Les mer

Kurs for avlsbesetninger

12.12.2016

Onsdag og torsdag 8. og 9. februar arrangerer Norsvinskolen kurs for avlsbesetninger. Kurset er tiltenkt «nye» eiere og ansatte i avlsbesetninger, men passer også godt for de som ønsker en repetisjon og oppfrisking av gammel kunnskap! 

Les mer

Norsvinskolen: slaktegriskurs på Hamar i januar

27.10.2016

I uke 4, 24. - 26. januar er det slaktegriskurs på Hamar. Kurset anbefales nye og mer erfarne svineprodusenter som ønsker å friske opp kunnskapen og få med siste nytt. 

Les mer