Økonomi

Ta opp driftsstatus ved nyttår!

30.12.2016

Ønsker du bedre oversikt over det økonomiske resultat i besetningen din, er det viktig at du har tatt opp en nøyaktig status over dyra ved nyttår. Hvert år oppgir Norsvin hva vi anbefaler som statusverdier. Verdiene er utarbeidet i samarbeid med fagpersoner i slakteriene.

Les mer

Lønnsomhetsprognose for avtaleåret 2016/2017

04.10.2016

Norsvin har oppdatert sine kalkyler i tråd med kostnads- og effektivitetsutviklingen, og har laget prognose for lønnsomheten i svineproduksjonen for jordbruksavtaleåret 2016/2017. Lavere priser og økte kostnader gjør at vi kan forvente en betydelig nedgang i lønnsomheten i sammenlignet med forrige avtaleår. Det skjer til tross for at vi regner inn lavere fôrforbruk i slaktegrisproduksjonen og flere avvente per årspurke.  

Les mer

Marginalverdier

30.08.2016

Her finner du marginalverdier pr mai 2016:

Les mer