Ingris 2016 – Framgangen fortsetter

Ingris 2016 – Framgangen fortsetter

Årsstatistikken for Ingris i 2016 er klar og viser at resultatene er rekordgode. Den gode utviklingen i produksjonsresultatene har fortsatt og effektiviteten i norsk svineproduksjon har aldri vært bedre.

Halvdan Nyjordet Pedersen og Iris Mehus på Nesa har beste slaktegrisbesetning, beste besetning med smågris er Elisabeth og Harald Gropen på Rudshøgda og Mari og Nils-Erik Frøhaug fra Røyse har de beste purkeresultatene. Blant purkeringene er det delt første plass mellom Aura Gris fra Skjåk og Nes Purkering fra Skjoldstraumen. Jan Tore Mortveit fra Skjold er beste satellitt i purkering.

Les mer om 2016-tallene her: 

Beste besetninger med slaktegris 

Beste besetninger med purker 

Beste besetninger med smågris 

Beste purkeringer 

Beste satellitter 

Store kull og større overlevelse

Som i fjor kan vi si at effektiviteten aldri har vært bedre blant norske purker. Ingris i 2016 har et landsgjennomsnitt på 25,9 beregna avvente per årspurke som er en økning på 0,7 grisunge fra året før. Den store framgangen i resultatet skyldes i hovedsak store kull og redusert tap i dieperioden slik at det stadig avvennes flere grisunger per kull, i gjennomsnitt er det 13,6 levendefødte og 11,8 avvente griser per kull i 2016. I fjor økte antall avvente per kull  like mye som økningen i antall levendefødte per kull. Tapet av grisunger i dieperioden gikk ned for femte år på rad. Siste året er tapet redusert med 0,6 prosentpoeng til 12,7 % og i perioden 2012-2016 er dødeligheten i dieperioden totalt redusert med 2,4 prosentpoeng. I 2016 overlevde 87,3 prosent av alle levendefødte griser fram til avvevnning.

Mange norske besetninger leverer produksjonsresultater på et svært høyt nivå. Den beste 25 prosenten av alle besetninger produserer nå 29,0 beregna avvente griser per årspurke. Disse besetningene har 2,27 kull per årspurke, 14,3 levendefødte og 12,7 avvente per kull. De 10 beste besetningene har 31,5 beregna avvente per kull. Den aller beste besetningen har utrolige 33,7 beregna avvente per årspurke.

Slaktegrisen vokser fortere og bruker mindre fôr

Daglig tilvekst og fôrforbruk hos slaktegris er forbedret mye de siste to årene. Lavt fôrforbruk er svært viktig for økonomien i slaktegrisproduksjonen. I 2016 var gjennomsnittlig daglig tilvekst 996 gram, som er en økning på 16 gram sammenlignet med året før. Fôrforbruket er forbedret med 0,04 FEn og i gjennomsnitt er det 2,68 FEn per kilo tilvekst i 2016. De beste slaktegrisbesetningene har gris med 1200 gram daglig tilvekst og et fôrforbruk på 2,2 FEn per kilo tilvekst. Kjøttprosenten har sunket med 0,3 prosentpoeng til 60,0 i gjennomsnitt for 2016.

Forbedret tilvekst og fôreffektivitet hos smågris

Besetningene som registrerer i smågrisperioden har hatt framgang både for fôrforbruk og daglig tilvekst. Tilveksten har økt med 28 gram per dag til 579 gram gjennomsnittlig daglig tilvekst. Gjennomsnittlig antall fôrdager er dermed redusert fra 40 til 39 dager. Fôrforbruket er redusert med 0,03 til 1,78 FEn per kilo tilvekst i 2016. De beste besetningene har en daglig tilvekst på 700 gram og et fôrforbruk på 1,53 FEn per kilo tilvekst. Dødeligheten er på 1,3 prosent som er det samme som året før. Ved innsett eller avvenning var smågrisene 100 gram tyngre i 2016 i forhold til 2015.Smågrisene var 33,3 kg i gjennomsnitt ved levering eller flytting til slaktegris noe som er 0,7 kg tyngre sammenliknet med 2016. 

For spørsmål vedrørende årsstatistikken, kontakt: Seniorrådgiver Solveig Kongsrud, mob: 977 07 618,

Se hele årsstatistikken som PDF: Ingris årsstatistikk 2016

Ingris Årsstatistikk 2016 forside
 

Hva er Ingris?

  • Ingris er den landsomfattende husdyrkontrollen på gris og er et registrerings- og styringsverktøy for svineprodusenter.
  • Registreringen er web-basert og gir produsentene en trygg lagring av data i en felles database. Data fra enkeltbesetninger offentliggjøres kun dersom besetningseier har gitt tillatelse til dette.
  • Ut ifra registrerte hendelser i programmet, kan brukeren hente ut styringslister og oversikter til bruk i drift av besetningen.
  • I tillegg til den daglige nytten for den enkelte svineprodusent, gir ingrisdata en god dokumentasjon av norsk svineproduksjon, bransjen får viktige data til produksjonsprognoser og FoU-prosjekter, og Ingris er ikke minst et svært viktig verktøy i avlsarbeidet.
  • Fristen for dataregistrering var 28.februar, og Ingris-teamet i Animalia og Norsvin har jobbet intensivt for å kvalitetssikre data. 
Smågris